เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเพริล ฮอลิเดย์

April Holiday เป็นบริษัททัวร์ที่ให้บริการทัวร์แบบครบวงจร เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 1999  ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัททัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/03081          

ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยวทัวร์ต่างประเทศ ,ทัวร์เหมาเป็นหมู่คณะ ,ครอบครัว ,เพื่อนฝูง และทัวร์ในประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก โรงแรม เหมาจัดสถานที่ อบรม สัมมนาธุรกิจ ทัศนศึกษา หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว    

บริการหลักของเรา

บริการหลักของเรา

- บริการจัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- บริการจัดโปรแกรมดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา หรือพักผ่อนประจำปี

- บริการการท่องเที่ยวแบบแพ็คเก็จทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- บริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- บริการจองห้องพักทั่วโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลการท่องเที่ยว

- บริการให้คำปรึกษา และรับทำวีซ่าไปต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง

บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ยังมีบริการวางแผนจัดแพ็คเก็จท่องเที่ยวส่วนตัว  นอกเหนือจากโปรแกรมที่ขายทั่วไป